При вивченні дисципліни "Вища математика" студенти знайомляться з основами математичного апарату, необхідного для розв'язання теоретичних і практичних економічних задач. Вивчення даної дисципліни дає необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін: "Теорія ймовірностей та  математична статистика", "Математичне програмування".

Предметом дисципліни є  фундаментальні положення аналітичної геометрії, лінійної алгебри та математичного аналізу.