Метою дисципліни «Національний банк і грошово-кредитна політика» є  надання студентам теоретичні знання та практичні навики щодо функціонування центрального банку.

Завдання курсу полягає в тому, щоб довести до студентів зміст завдань, функцій центрального банку, його операцій та інструментів грошово-кредитної політики, за допомогою яких банк регулює грошовий ринок; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно аналізувати стан банківської системи і грошового ринку, вирішувати питання, що стосуються взаємовідносин між центральним банком і комерційними банками, між центральним банком і урядом.

       Предмет: вивчення курсу є  обґрунтування теоретичних й практичних засад та перспектив формування й розвитку монетарної політики в Україні.

Дана дисципліна вивчає:

-      походження та основні напрямки діяльності центрального банку;

-      емісію готівки і регулювання готівкового грошового обігу;

-      кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків;

-      регулювання  діяльності комерційних банків;

-      кредитні відносини центрального банку з урядом;

-      грошово-кредитну політику;

-      системи валютного регулювання та контролю;

-      інструменти грошово-кредитної політики;

-      інформаційну діяльність Центрального банку України

        В умовах становлення в Україні нових економічних відносин, трансформації економічних і соціальних процесів, формування та розвитку фінансової й банківської систем винятково важливого значення набуває посилення ролі центрального банку країни в стимулюванні відповідних процесів шляхом використання ринкових методів регулювання економіки та грошово-кредитного ринку.

   Зміна політичної ситуації в Україні, чітке усвідомлення невідкладної необхідності проведення  економічних реформ, накопичення власного досвіду та вивчення світової практики дали змогу кардинально змінити підходи до розв’язання проблем грошово-кредитного регулювання. Постала необхідність з урахуванням особливостей економічного розвитку України систематизувати накопичений досвід, виявити основні тенденції та закономірності грошово-кредитного регулювання, чітко визначитися у виборі методів та інструментів і обґрунтувати теоретичні й практичні засади та перспективи формування й розвитку монетарної політики в Україні.