Мета дисципліни – вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю в державі в цілому.

Предмет дисципліни – види бюджетів бюджетної системи.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

засвоєнні теоретичних основ формування й використання бюджетних коштів;

розумінні засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи;

формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків

оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;

формуванні знань з питань функціонування державного кредиту та управління державним боргом.

Результати навчання. Вивчивши курс студент повинен знати:

економічну суть бюджетних відносин;

теоретичні основи формування й використання бюджетних коштів;

засади бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи;

джерела формування доходів бюджету та напрями і форми фінансування видатків;

форми державного кредиту та методи управління державним боргом.

Вивчивши курс студент повинен вміти:

вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах бюджетної системи;  

вміло використовувати методи і процедури бюджетування на практиці;

прогнозувати і знаходити шляхи бюджетних доходів і видатків;

визначати обсяги бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;  управляти державним боргом.

формувати та обґрунтовувати власну думку про стан бюджетної системи.