Курсову роботу студент виконує на державній мові. Курсова робота повинна мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

Курсова робота повинна бути написана від руки, чітким, розбірливим почерком, без виправлень або виконана у вигляді комп’ютерного набору (на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 розміром 297 х 210 мм).