ФІНАНСИ

  Мета навчальної дисципліни: вивчення сукупності фінансових відносин як специфічної форми суспільних відносин, підсистеми економічного базису, а також отримання студентами базових знань з питань теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання.

Дисципліна передбачає вивчення студентами системи фінансових відносин у взаємозв'язку з економічним механізмом функціонування виробництва в ринкових умовах. Вона розкриває суть фінансових категорій, порядок визначення структури і обсягів грошових надходжень підприємств, формування і використання фінансових результатів. Знання фінансової науки дозволить глибше зрозуміти хід розвитку об'єктивних процесів у суспільстві, закономірності функціонування фінансового механізму, формування і використання фінансових ресурсів на розвиток економіки. Завдання навчальної дисципліни:

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Фінанси” є формування теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері фінансових відносин у взаємозв’язку з економічним механізмом функціонування виробництва в умовах, складових фінансової системи держави, форм і видів фінансових ресурсів, фінансової політики і науки, фінансового механізму, бюджету, подактів, управління фінансами, фінансового ринку і фінансового контролю.