Мета: формування теоретичних знань і навичок з раціональної організації виробництва та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Завдання: ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації виробництва, методичними підходами раціоналізації та проектування виробництва; оволодіння практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності виробництва; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення організаційних проектів виробництва та їх реалізації.

Предмет: виробничий процес на підприємстві.

В процесі вивчення дисципліни студент повинен засвоїти основи функціонування підприємств і корпорацій як складних систем, в яких поєднані і внутрішньо взаємопов’язані різні підрозділи; розглянути принципи підготовки та здійснення виробництва; ознайомитися з різними типами виробництва та методами його організації; навчитися розраховувати  тривалість виробничого циклу при різних способах здійснення виробництва, самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки при обґрунтуванні виробничих процесів.