Метою дисципліни “Основи конструювання ЕОМ ” є вивчення вимог державних стандартів та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) до правил оформлення текстової документації, графічної документації, програм та схем за ЄСКД.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-      Єдину систему конструкторської документації (ЄСКД);

-      сферу поширення стандартів ЄСКД;

-      склад, класифікацію й позначення стандартів ЄСКД;

-      види конструкторських документів (ДЕРЖСТАНДАРТ 2.102-68);

-      комплектність конструкторських документів;

-      загальні правила оформлення графічних і текстових документів;

-      правила оформлення програмних продуктів;

-      основні надписи конструкторських документів;

-      етапи розробки конструкторської документації.

Повинні вміти:

-      користуватись збірниками Державних стандартів України;

-      приймати участь у розробці технічної документації на автоматизовану інформаційну систему, спираючись на міжнародні та державні стандарти, вимоги замовника, кон­кретні виробничі ситу­ації, використовуючи програмні та технічні засоби розробки документації;

-      визначати набори типів документів, що утворюють комплекс технічної документації технічного об’єкта (в тому числі виріб або програмний продукт), та сукупність стандартів, що регламентують правила оформлення відповідних типів документів, розробляти  документацію (звіти, структурні, принципові, функціональні схеми, схеми конструкторські, тощо), необхідну для розробки та  супроводу  технічного об’єкта,  відповідно до  вимог  Єдиної  системи  конструкторської документації;

-      розробляти і оформлювати супровідну текстову конструкторську документацію технічного об’єкта у відповідності до вимог державних стандартів України;

-      розробляти і оформлювати програмну технічну документацію технічного об’єкта у відповідності до вимог державних стандартів Україниреалізовувати оформлення програмних продуктів,  графічних і текстових документів відповідно до вимог ЄСКД;

-      використовувати набуті знання при аналізі електричних схем цифрової обчислювальної техніки;

-      користуватись довідниковою літературою.