Метою дисципліни "Математична логіка" є вивчення логічних основ математичної логіки, математичних методів розв'язування логічних задач, базових положень прикладної теорії цифрових автоматів, основних методів аналізу та синтезу комбінаційних схем та цифрових автоматів, методів мінімізації та оптимізації побудованих схем.

Навчальні завдання курсу:

-         навчити студентів визначати досконалу диз'юнктивну і досконалу кон'юнктивну форми перемикальної функції з таблиці істинності логічної функції;

-         надати навички здійснювати аналітичну і графічну мінімізацію перемикальної функції з метою зниження її рангу;

-         сформувати у студентів уміння перетворювати знайдену мінімізовану форму перемикальної функції в усіх функціональних базисах;

-         навчити студентів будувати схеми електричні функціональні автоматів в усіх базисах з дотриманням вимог державних стандартів до побудови схем;

-         навчити застосовувати функції логічних елементів інверсії, кон'юнкції, диз'юнкції, Шеффера, Пірса, рівнозначності, нерівнозначності і здійснювати аналіз комбінаційної схеми і визначення закону функціонування автомата;

-         виконувати розрахунки динамічних характеристик автомата, оцінювати параметри його швидкодії та складності.