Дисципліна "Основи програмування та алгоритмічні мови" - складова професійної підготовки спеціалістів в галузі інформаційних технологій, що охоплює сучасні методи та підходи до розробки алгоритмів та їх практичному використанню при проектуванні та розробці програмного забезпечення, починаючи з аналізу вимог до програмної системи і її попереднього проектування, і закінчуючи її реалізацією, тестуванням і наступним супроводом.

Результати навчання

вміти: застосовувати знання у практичних ситуаціях; виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням; використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій; аналізувати вхідні дані завдання та результати роботи програми, визначати функціональні вимоги до розроблюваної програми, розробляти набори тестових даних; використовувати прикладні системи програмування; розробляти складні програмні комплекси із застосуванням мови С++.