Розробка і виробництво якісної та конкурентоспроможної продукції, яка втілює сучасні досягнення, неможливі без широкого застосування принципів та методів стандартизації і сертифікації. Тому знання з цих галузей необхідні майбутнім фахівцям для досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері, встановлення відповідності об’єктів їх функціональному призначенню.

Метою вивчення дисципліни «Стандартизація і сертифікація» є опанування студентами теоретико-методологічних засад та організаційних положень стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Завдання дисципліни полягають у вивченні основних положень стандартизації і сертифікації, показників якості продукції, методів оцінювання її рівня, перспектив розвитку міжнародної стандартизації і сертифікації, формуванні вмінь використовувати нормативно-технічні документи для розв’язання практичних завдань стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Предмет вивчення методи та процеси стандартизації і сертифікації товарів та послуг.

Дисципліна «Стандартизація і сертифікація» пов’язана з такими навчальними дисциплінами, як «Технологія галузі», «Статистика», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Організація виробництва» та ін.