У процесі навчання студенти мають осягнути внутрішню логіку предмета «Українська література», удосконалити навички ретельно добирати навчальний матеріал та розглядати його за принципом життєвої доцільності й функціональності.

Метою курсу вивчення української літератури є:

– формування гуманістичного світогляду студентів, долучення їх засобами художньої літератури до загальнолюдських і національних цінностей;

–   виховання національно свідомих громадян України;

–  естетичний розвиток студентів, підвищення їх загального культурного рівня та розширення культурно-пізнавальних інтересів;

–  сприяння всебічному розвитку студентів, їх духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації в сучасному світі.

Завдання:

1. Зацікавлення  художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу й себе в ньому.

2. Підвищення загальної освіченості, ознайомлення  із найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

3. Формування читацької культури студентів, розвиток у них естетичного смаку, уміння розрізняти явища високохудожньої та «масової» культури.

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника української книги.

5. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти.

6. Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

7. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.

8. Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформаційно-комунікативному сучасному просторі.